Dnes je 12.7.2024 a svátek má Bořek. Domu Obecní úřad SDH Chyšná Galerie Historie Kniha hostů
Zde se můžete registrovat nebo přihlásit.
Login:
Heslo:

Historie naší obce

Dávnou historii obce je třeba brát v souvislostech s okolním krajem. Pomineme-li nálezy o předslovanském osídlení zdejšího kraje, nacházíme prameny o osídlení již v době, kdy se tvoří český stát ze stávajícího kmenového uspořádání. Proto,že se z těchto nejstarších dob nezachovaly skoro žádné písemné záznamy, nacházíme v legendě zaznamenané později zmínku, která uvádí, že “Slavník, vévoda Zlický dal postavit na hoře nad Onšovem kostel dřevěný.“ Slavník se nedožil vyvraždění svého rodu v roce 995, ale zemřel přirozenou smrtí asi v roce 982 a z toho můžeme dovodit, že Onšov patřil ke slavníkovskému osídlení a na Hůře nad Onšovem byl první kostel již při příchodu křesťanství do tohoto kraje. Z následujícího století se nachází zmínka, že r.1088 darovala manželka Vratislava II. tzv. Svatavin Újezd Kapitule Vyšehradské. Jednalo se asi o 29 vesnic mezi Želivkou a Martinickým potokem, zhruba od Pravonína po Zahrádku. O další století později rozdělil kníže Vladislav II. toto tehdy ještě pohraniční území při hranicích Moravy na dvě části a daroval jednu Pražskému biskupství a druhou klášteru, tehdy Benediktinů v Želivě. To bylo r.1144 a tím vznikají dvě střediska kultury a moci - Želiv a Červená Řečice. O další století později se k roku 1252 připomíná Markvart z Onšova jako velmi vlivný hodnostář na dvoře Přemysla Otakara II. Důležitost tomuto kraji dodávala prastará zemská cesta zvaná Via Hupolencis, tedy cesta Humpolecká, která vedla od Prahy přes Vlašim, Čechtice, Skoranovice na Humpolec a dále na Jihlavu a Orient.

První písemná zmínka o Chyšné se nachází k roku 1305. Opat kláštera Cisterciáků v Sedlci, který se dá pokládat za diplomata - sjednal sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským a tím příchod Lucemburků do Čech - koupil toho roku Křivsoudov a v této kupní smlouvě je jako majetek uváděna “Lhota Chyšná“. Dá se tedy říci že písemná zmínka je po Onšově první z okolních vesnic. Z historie Chyšné je třeba uvést rok 1777, kdy císařovna Marie Terezie vydala patent rozdělení některých poplužních dvorů mezi rodiny, tedy v němčině Famílie a tak byl toho roku, mimo jiných dvorů rozdělen i dvůr v Chyšné mezi sedm „familiantů“. Místní název na fameliích se zachoval až do součastnosti. Z nedávné minulosti Chyšné je pozoruhodné, že nedostatek obživy nutil její obyvatele přivydělávat si a chodit za prací. Tak z Chyšné tradičně chodili celé party zedníků a tesařů za prací široko daleko. Dá se říci,že skoro z každého stavení chodil v létě za prací buď tesař nebo zedník. V roce 1905 došlo k situaci, že nedávno postavené trojtřídní škola v Onšově, kam byla Chyšná přiškolená, přestávala stačit a začalo se uvažovat o přístavbě. Chyšenští tím došli k rozhodnutí, že se zasadí o vlastní školu. Tak došlo 3.listopadu 1905 k zahájení vyučování na „Školní expozituře v Chyšné“.

Děkujeme za zpracování panu Karlu Malečkovi z Onšova

Novinky v obci

28.02.2023 - Podpora obecní prodejny
Smíšené zboží v obci Chyšná bylo spolufinancováno z fondu Vy ...více

31.12.2022 - Nákup sekací techniky z POV
Program obnovy venkova 2022 letos podpořil nákup sekací tech ...více

09.06.2022 - Dětský den 2022
Dne 2.7.2022 se bude konat v Chyšné u horního rybníka Dětský ...více

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?
4731(54%)
3954(46%)
Hlasujte kliknutím na odpověď.

Galerie
Počet sekcí 10.
Počet fotografii: 77.
Úřední deska
Počet všech dokumentů: 469.
Počet akt. dokumentů: 0.
Adresář
Počet záznamů: 2.
Chat
Počet příspěvků: 6.
Počítadlo přístupů:

© 2006 Obec Chyšná, www.chysna.unas.cz.