Dnes je 12.7.2024 a svátek má Bořek. Domu Obecní úřad SDH Chyšná Galerie Historie Kniha hostů
Zde se můžete registrovat nebo přihlásit.
Login:
Heslo:

Sbor dobrovolných hasičů

sdhSbor dobrovolných hasičů nemá tak dlouhou historii jako obec. Hlavní příčinou byla skutečnost, ?e Chyšná neměla samostatnou obec tím, ?e byla jen osadou. Po druhé světové válce došlo k zalo?ení místní jednotky po?ární ochranny.
Bylo to 28. února 1954 na veřejné schůzi občanů Chyšné, která měla na programu jediný bod, a to zalo?ení místní jednotky po?ární ochraný ve zdejší obci. Na této schůzi bylo přítomno 22 občanů a šest okresních instruktorů, všichni z Košetic. Na této ustavující schůzi se všech 22 občanů přihlásilo do jednotky.Z těchto členů byl sestaven a zvolen výbor. Prvním předsedou jednotky byl zvolen Bedřich Vorel, velitelem Josef Votápek.Po zalo?ení jednotky všichni byli všichni její členové velice aktivní.
V prvním roce své činnosti se zapojili do výcviku s ruční stříkačkou, která byla sboru přidělena z Onšova. V roce 1955 se ji? zúčastnilo 9členné dru?stvo mu?ů okrskové soutě?e v Košeticích, kterou s převahou vyhráli a postoupili do okresního kola v Pacově. Okresní kolo v Pacově té? vyhráli a postoupili do krajské soutě?e, která se konala v Přibyslavi. Do soutě?e v Přibyslavi ji? nastoupili motorovou stříkačkou zapůjčenou z Kramolína. Tato stříkačka nebyla zcela v pořádku, měla vadná dřevěná kola (gumová kola si museli zapůjčit v Onšově), a to týden před soutě?í. Problémy provázely jednotku nácvikem a přípravou soutě?í (jednotka neměla skoro ?ádné vlastní vybavení), vše si museli půjčovat od okolních sborů.
S dopravou na všechny tyto soutě?e to bylo podobné, poka?dé se museli dopravovat s některým okolním po?árním sborem, který ji?vlastnil dopravní prostředek. Bylo to po?árníci z Košetic a Chýstovic, kteří většinou přepravovalí naše po?árníky. Přes všechny tyto překá?ky, které provázely přípravy soutě?e, je? se konaly v 1.roce v Přibyslavi se umístili chyšenští po?árnící v kategorii bezmotorové stříkačku na druhém místě. Od krajské soutě?e si slibovali novou motorovou stříkačku, která byla za první místo. Za toto umístění obdr?ela jednotka soupravu na odbíjenou. Ještě tého? roku byli po?árníci pozváni Krajskou správou po?árních dru?stev v Jihlavě na krajské závody PD v Jihlavě. Těchto závodů se po?árnci zůčastnili opět s vypůjčenou stříkačkou z Babic. V této soutě?i nebyli rozlišovány kategorie a po?árníci se umístili na jedenáctém místě v kraji Jihlava. Po tomto závodě byla vybrána nejlepší dru?stva z kraje. Za okres Pacov bylo vybráno právě naše dru?stvo.V dalších letech se různých soutě?í v okrsku a okrese zůčastňovala většinou dvě po?ární dru?stva, v?dy s výbornými výsledky v po?árních soutě?i,a získala mnoho pohárů a cen. Při těchto soutě?ích se hodnotily čtyři kategorie, a to po?ární útok, pořadová příprava, štafete a teoretická příprava. V roce 1958 za hasičský sbor soutě?ila v okresním kole dvě dru?stva mu?ů a jedno dru?stvo ?áků. Mu?i obsadili první a druhé místo, vyhráli okresní putovní pohár, ?áci vyhráli první místo.
Na základě výborných výsledků nejen při soutě?ích, ale i ostatních činnostech, hlavně v prevenci, dostali novou motorovou  stříkačku PP8 s veškerým vybavením. V roce 1988 byla sboru doporučena a přidělena OV PO v Pelhřimově nová hasičská stříkačka PS12. Obě tyto stříkačky jsou dosud provozuschopné a ve výborném stavu. Po roce 1990 se po?árníci vrátili ke starému názvu hasiči. V roce 1996 uspořádal SDH Chyšná okrskovou soutě? za okrsek Košetice. Tato soutě? v pěkném prostředí u lesa směrem na Krčmy(U Dlouhého boroví) a byla to velice zdařilá společenská akce sboru. V současné době má 27 členů. Starostou hasičů je Josef Kos, velitelem Petr Bušek. Nyní má sbor jednu motorovou stříkačku PS8 a dvě PS12.

Upravil: Vladimír Kos
dne: 18.11.2006
Novinky v obci

28.02.2023 - Podpora obecní prodejny
Smíšené zboží v obci Chyšná bylo spolufinancováno z fondu Vy ...více

31.12.2022 - Nákup sekací techniky z POV
Program obnovy venkova 2022 letos podpořil nákup sekací tech ...více

09.06.2022 - Dětský den 2022
Dne 2.7.2022 se bude konat v Chyšné u horního rybníka Dětský ...více

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?
4731(54%)
3954(46%)
Hlasujte kliknutím na odpověď.

Galerie
Počet sekcí 10.
Počet fotografii: 77.
Úřední deska
Počet všech dokumentů: 469.
Počet akt. dokumentů: 0.
Adresář
Počet záznamů: 2.
Chat
Počet příspěvků: 6.
Počítadlo přístupů:

© 2006 Obec Chyšná, www.chysna.unas.cz.